Tarczyńskie Cetrum Medyczne - Rejestracja Internetowa

Logowanie do rejestracji

Wpisz nazwe użytkownika (PESEL) i hasło.


Nie możesz się zalogować?

Aby uzyskać/zresetować swoje hasło, podaj nam swój e-mail oraz PESEL. Otrzymasz na maila instrukcje dotyczące dalszego postępowania.


Do zalogowania potrzebna jest Nazwa użytkownika (Pesel) oraz hasło. W celu uzyskania dostępu , prosimy o zgłoszenie się do rejestracji w SPZOZ w Tarczynie z dokumentem tożsamości i aktualnym adresem e-mail, na który po wypełnieniu niezbędnych danych w zakładce „Rejestracja/Reset hasła” zostanie przesłane hasło niezbędne do zalogowania w rejestracji internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie.
Dla potrzeb rejestracji w Podstawowej Opiece Zdrowotnej należy mieć aktywną deklarację wyboru lekarza w naszej przychodni.
Aby zarejestrować dziecko również konieczne jest uzyskanie dla niego , przez Rodzica/Opiekuna prawnego, nazwy użytkownika i hasła .